Opleidingen

Karateclub Wakû-Kan Zwevegem


Binnen de JKA worden veel opleidingen gegeven, onder de vorm van Provinciale Trainingen, Belofte trainingen, Stages en bijscholingen.

Zie JKA website voor meer informatie : http://www.jka-vlaanderen.be/


Maar ook van de Bloso uit worden er trainingen voorzien samen met de top van de Karate om onze Karate trainers te specialiseren en perfectioneren in het geven van kwalitatieve trainingen via de Vlaamse Trainerschool, meer informatie,

zie website VTS: www.sport.vlaanderen